Demokratiska värderingar

I såväl grundskolor som på universitet och högskolor runt om i alla delar av Sverige, skall man värna demokratiska värderingar och hålla sig till den värdegrund som beslutats. Detta är någonting man kan se i läroplaner och direktiv på alla nivåer.

Att demokratin är någonting som skall värnas och att allas rätt att uttrycka en åsikt är någonting viktigt, faller sig naturligt i skolmiljö. På ett strikt akademiskt plan kan det förekomma diskussioner om en dubbelhet som kan infinna sig när man lär ut värdegrund, men för de flesta är det någonting självklart och kritik mer ett inslag i debatten som kan förekomma vid institutioner för högre utbildningar.

Att lära ut ett demokratiskt förhållningssätt i skolan visar ställning för landet som helhet och kan göras utan inblandning av politiska partier. Förvisso är demokrati någonting som i högsta grad kan anses vara en politisk fråga och riktning, men det är långt från detta till partipolitik.

En komplex diskussion

Skulle man fråga personer ute på stan skulle de flesta anse sig ha en kunskap om vad demokrati är. Konstigt vore väl annars när vi har detta som hållning i vårt samhälle? Dock är det få som skulle kunna utveckla och problematisera ett sådant begrepp.

Demokrati är någonting som kan te sig komplicerat om man gräver i ämnet och det finns i nuläget utbildningar som endast handlar om demokrati utifrån olika perspektiv, vilken effekt detta har på ett samhälle, och hur vi skulle påverkas av frånvaron av detta.

Att lära ut någonting på en grundläggande nivå är en sak och att göra en komplex problematisering en annan. Dock är det viktigt att frågan är föremål för studier och diskussion då vi hela tiden behöver utvärdera och reflektera över vår tillvaro för att nå framåt och växa både som befolkning och som världsmedborgare.