Arbete nära väg förenat med fara

Arbete nära väg förenat med fara

De flesta av oss vaknar upp varje morgon utan att oroa oss för att den nya dagen kan vara den sista i våra liv. Men för de personer som till vardags utför arbete nära väg är situationen en annan. För dem är arbetet alltid förenat med viss oro.

Att arbeta på projekt som utförs i närheten av tungt trafikerade vägar, broar och tunnlar innebär alltid viss fara. På större arbetsplatser där många tunga maskiner används, behöver ytterligare säkerhetsåtgärder vidtas för att minimera risken för att arbetarna kommer till skada. Några exempel på riskerna med arbete nära väg inkluderar risken för att arbetare blir påkörda av distraherade motorister, eller träffas av till exempel utrustning eller andra föremål.

En stor del av det arbete nära väg som utförs i vårt land äger förstås rum under sommarmånaderna. Arbete som utförs på, eller i närheten av motorväg tenderar att sakta ner trafiken. Detta kan lätt leda till att alla trafikanter känner sig frustrerade och irriterade. Men detta är nödvändigt för att göra arbetet säkrare för de personer som utför det. Deras jobb är trots allt osäkert av naturen.

Så kan olyckor förebyggas vid arbete nära väg

När arbete sker på eller vid sidan av vägen, har förbipasserande trafikanter skyldighet att köra på ett ansvarsfullt sätt för att undvika att olyckor inträffar. För att ytterligare öka arbetarnas säkerhet, brukar vanligtvis striktare fartbegränsningar införas tillfälligt i närheten av arbetsplatsen. Som förare förväntas man dessutom följa eventuella instruktioner som ges för att styra trafiken genom platsen.

Motorister är dock inte de enda som kan orsaka kollisioner i samband med arbete som utförs nära väg. Även arbetslaget har viss skyldighet när det kommer till att sätta upp skyltar som varnar motorister om arbetet, vara uppmärksamma vid dirigering av trafiken samt att se till så all bråte samt alla föremål och verktyg hålls borta från de filer som är öppna för trafik.

Med bilar som flyger förbi, samt med användning av kraftfulla verktyg och maskiner samt i vissa fall farliga kemikalier, hamnar arbetarna i en utsatt position. Det är lätt att förstå att det är väldigt enkelt att olyckor sker i samband med arbete nära väg, vilket gör det viktigt att arbetare och motorister samarbetar för att förebygga dessa.


Publicerat

i

av

Etiketter: