Att jämföra innan du väljer att outsourca kundsupport

För många företag finns ett flertal fördelar i att outsourca kundsupport – antingen som helhet eller delar av den. Framförallt handlar det om flexibilitet och ökad service för kunderna. Det finns däremot många olika aktörer – vad kan jämföras innan avtal skrivs?

Outsourca Kundsupport – Så fungerar det i korthet

I korthet innebär outsourcing att exempelvis support, medlemsärenden och fakturahantering tas hand om ett externt företag. Genom att köpa in denna tjänst frigörs tid för de anställda att fokusera på vad de är bäst på – medan outsourcingföretaget fokuserar på vad de är bäst på. Tjänsten kan köpas in per timme, per samtal eller genom komplett support under en längre tidsperiod. Flexibelt, kostnadsbesparande och kompetenshöjande. Det kan på ett sätt jämföras med att köpa in städning till ett kontor. Det är billigare, snabbare och bättre än om de anställda ska sköta städningen.

Att jämföra i val av företag

 • Öppettider
  är att support kan ges på kvällar, nätter och helger – då företaget inte har någon egen personal på plats. Önskas flexibla öppettider är det viktigt att kontrollera att detta även kan erbjudas – och vilken extra kostnad som uppstår för dessa tider.

 • Språk
  Önskas kundsupport på engelska, arabiska, finska eller franska? Det går att hitta svenska företag som erbjuder kundsupport på de flesta språk. Se över vilka språk som önskas och välj ett företag som erbjuder samtliga dessa. Att outsourca kundsupport till två olika företag för att ta del av fler språk är knappast en smidig lösning.

 • Avtalslängd
  Måste avtalet skrivas med ett års bindningstid eller skrivs löpande avtal helt efter kundens behov? Hur snabbt kan hjälpen komma igång om ökad hjälp önskas? Här finns stora skillnader mellan företagen och det lönar sig att ha ett så flexibelt avtal som möjligt. I alla fall för de små kunderna.

 • Specialisering
  Det finns företag som specialiserat sig på kundsupport mot E-handel, andra som specialiserat sig mot kundbokningar osv. Många anger att de kan ta ”alla slags” kunder men genom att granska deras verksamhet går det snabbt att se vilka kunder de främst har och vad de är bäst på. För en E-handlare finns exempelvis många fördelar i att outsourca kundsupport till ett företag som har många andra E-handlare i sin kundbas.

Publicerat

i

av

Etiketter: