Bodelning dödsbo – så går det till

Bodelning dödsbo – vad är det och hur går det till? När någon avlider är det vanligt att denne lämnar både tillgångar och skulder efter sig och det är inte helt enkelt för efterlevande att veta vad som ska göras med allt detta. En bodelning efter någon som gått bort kan dessutom se olika ut beroende på om personen var gift, sambo eller ensamstående samt om det finns barn och / eller särkullbarn med i bilden.

Bodelning dödsbo – vad är det?

Bodelning av dödsbo innebär att en avlidens tillgångar och skulder tas över av efterlevande, så kallade dödsbodelägare. Vem eller vilka som blir dödsbodelägare beror bland annat på den avlidnes relationsstatus och kommer i följande ordning:

  • 1. Efterlevande make eller maka
  • 2. Efterlevande sambo
  • 3. Gemensamma barn
  • 4. Särkullbarn

Bodelning av dödsbo sker mellan den bortgångnes eventuella arvingar och testamente.

Så går det till

Innan en bodelning av dödsbo kan genomföras behövs först en bouppteckning. Det är en slags handling som visar vilka tillgångar och skulder som den avlidne hade, samt vilka som har rätt till arvet efter denne.

Hur tillgångarna sedan kan fördelas beror på den avlidnes relationsstatus och familj:

Gift med gemensamma barn

Om den avlidne var gift vid dödsfallet och har gemensamma barn med maken eller makan är den denne som står som ensam dödsbodelägare och i sådana fall behövs i regel ingen bodelning för aktuellt dödsbo. Dom gemensamma barnen blir per automatik efterarvingar och ärver först när den efterlevande maken/makan har avlidit.

Gift med särkullsbarn

Finns särkullbarn har dessa rätt till arv direkt, då denne/dessa träder in i den avlidnes ställe. Särkullbarnen/barnet och den efterlevande maken/makan blir båda dödsbodelägare och har rätt till sin del från bodelningen.

När arvingar och testamente saknas

Om den avlidne varken har efterlevande arvingar eller något testamente tillfaller hela arvet den Allmänna arvsfonden.

Bra att veta är att om den avlidne vid dödsfallet var i ett samboförhållande utan barn, med gemensamma barn eller med särkullbarn gäller andra regler. Sambor har nämligen ingen legal arvsrätt men det kan finnas till exempel ett testamente eller samboavtal som säger annat.

En bodelning av dödsbo är kort och gott en ganska komplicerad process med mycket att ta hänsyn till, men det går att få hjälp från en jurist eller advokat.


Publicerat

i

av

Etiketter: