Din hemförsäkrings pris varierar beroende på dessa faktorer

En genomsnittlig villaförsäkring kostar någonstans i häraden kring 2 000 kronor om året. Du behöver i de allra flesta fall teckna en sådan försäkring för att överhuvudtaget kunna beviljas ett bostadslån. Försäkringen skyddar trots allt din hushållsekonomi mot oförutsedda händelser och kostsamma bakslag. Därför är det helt klart lönt att försäkra villan! Med detta sagt kan just ditt hemförsäkring pris variera lite grann beroende på vad som faktiskt ingår i hemförsäkringen. Läs vidare för att få mer information om detta!

5 faktorer som påverkar just din hemförsäkrings pris

Antalet faktorer som kan påverka just din hemförsäkrings pris är såklart många. Alla bostäder är trots allt annorlunda och unika. Detta betyder att försäkringsbolagen tvingas göra en ny analys i varje enskilt fall. Bostadens egenskaper har en stor betydelse för priset på din försäkring av hemmet. Men det finns också flera andra faktorer som är i spel när det kommer till beräkningen av priset för hemförsäkringen. Till dessa hör:

  • Storleken på din bostad. Storleken på din bostad är en viktig faktor som avgör priset på hemförsäkringen. Ju större bostaden ifråga är desto högre blir generellt sett försäkringspremien.
  • Det geografiska läget. Även det geografiska läget har förstås en stor betydelse för prissättningen av en försäkring. Detta beror på att vissa områden är lite mer olycksdrabbade än andra. Därför behöver försäkringsbolagen tar höjd för detta om ditt bostadsområde stämmer in på denna beskrivning.
  • Försäkringsbeloppet. Ju högre försäkringsbeloppet för din försäkring är desto mer kommer också försäkringen att kosta dig.
  • Eventuella tilläggsförsäkringar. Om du väljer att teckna en eller flera tilläggsförsäkringar gör förstås detta att din försäkringspremie sticker iväg. I vissa fall kan den till och med skjuta i höjden beroende på vilka tilläggsförsäkringar du har valt att teckna.
  • Valet av försäkringsbolag. Även ditt val av försäkringsbolag har såklart en stor påverkan på din hemförsäkrings pris. Alla de olika aktörerna gör trots allt sina egna bedömningar och analyser av ditt enskilda fall. Därför kan du erbjudas ett högre pris hos ett visst bolag och istället ett lägre sådant hos en annan aktör. Av denna anledning är det viktigt att du jämför innan du tecknar en försäkring.

Publicerat

i

av

Etiketter: