Efter ett stambyte kan du få en höjd hyra

Visste du att hyran för din lägenhet kan komma att höja efter att ett stambyte har utförts i lägenheten? Detta beror på att det kostar en hel del pengar att byta stammarna i en fastighet. Inte sällan rör det sig om ett miljonbelopp som ska betalas av fastighetsägaren. Därmed är det egentligen fullt logiskt att hyresvärden kan kompensera för detta genom att ta ut en lite högre hyra. Men det är viktigt att hyreshöjningen speglar den höjda standarden i lägenheten – oskäliga höjningar av hyran är det enligt lag förbjudet att göra.

Ett stambyte är en underhållsåtgärd

Ett stambyte räknas som en underhållsåtgärd. Därmed räcker det inte med att enbart byta stammarna för att hyresvärden ska få rätt att höja din hyra. Däremot är denna åtgärd en omfattande sådan som innebär ett stort ingrepp i din lägenhet. Därför passar många fastighetsägare på att renovera såväl kök som badrum i samband med att stammarna byts. För att detta ska kunna göras behöver dock antingen hyresnämnden eller ni hyresgäster godkänna åtgärden.

Att tänka på kring hyreshöjning efter att stammarna har bytts

Det finns flera saker som är värda att tänka på när det kommer till denna underhållsåtgärd och den hyreshöjning som vanligtvis följer därefter:

  • Hyreshöjningen beror på att standarden höjs. Som vi redan har nämnt räknas ett stambyte som underhåll och bör därmed inte i sig resultera i en höjning av hyran. Däremot brukar alltså badrummet (och ibland även köket) renoveras vilket innebär att standarden i din lägenhet höjs. Detta betingar i normalfallet en hyreshöjning.
  • Storleken på hyreshöjningen varierar beroende på standarden. Hur mycket hyresvärden har rätt att höja hyran efter bytet av stammarna beror på lägenhetens standard. Din nya hyra bör nämligen återspegla den höjning av standarden som har skett i och med denna åtgärd. Ibland har också Hyresgästföreningen en förhandlingsordning med din hyresvärd. Om så är fallet ska den nya hyran förhandlas med dem innan den fastställs.
  • Hyran får inte höjas oskäligt mycket. Såväl hyresnämnden som hovrätten har nyligen gjort bedömningen att hyran inte får höjas oskäligt mycket till följd av att stammarna byts.

Publicerat

i

av

Etiketter: