Fem vägar till assistans

Sedan den stora reformen inom personlig assistans är det idag möjligt att själv välja vilka som ska utföra assistansen. I en artikel om assistansanordnare i Bohuslän presenterar Assistansförmedling.se de olika alternativen.

Köpa assistansen av kommunen

Ett alternativ är att låta kommunen vara assistansanordnare och därmed anordna den hjälp du fått godkänt för att få. I detta fall har kommunen två val. De kan utföra assistansen via personer som anställda av dem eller köpa in tjänsten via entreprenad. Det innebär alltså att ett privat företag kan ge hjälpen även om man tydligt valt att kommunen ska göra det. Däremot är det kommunen som är ytterst ansvarig.

Köpa assistans via assistansbolag

Det vanligaste alternativet är att man låter ett privat företag vara assistansanordnare. Enligt artikeln ”Assistansanordnare i Bohuslän”, från 2019, var det 70 % som valde privata alternativet om de fått assistansen beviljad av Försäkringskassan. Med andra ord att assistansen är mer än 20 timmar per vecka. Många som köper tjänsten via assistansbolag väljer att gå via assistansförmedlare för att jämföra olika alternativ.

Köpa assistans via kooperativ

Ett par procent låter ett kooperativ vara assistansanordnare. En ekonomisk förening skapas av ett par personer som har detta behov. Det är därmed den ekonomiska föreningen som står för all administration kring tjänsten. Bland annat kan det innebära att man kan använda pengar till gemensamma aktiviteter och får hjälp med vissa frågor via föreningen. Denna assistansform kallas för att man får hjälpen via ett brukarkooperativ.

Köpa assistans från eget ägt bolag

Detta är ovanligt men innebär att man själv äger ett företag som man sedan köper in tjänsten från. Detta liknar alltså att man låter ett privat företag vara assistansanordnare men att detta företag ägs eller delägs av en själv.

Köpa in som arbetsgivare

Det sista alternativet är att vara sin egen assistansanordnare. Då får man ta hela ekonomiska och administrativa ansvaret vilket innebär marknadsföring, intervju av assistenter och ekonomisk rapportering. Man bör tycka om administration och att sätta sig in i lagar och regler om detta alternativ ska vara lockande. Det blir nämligen samma sak som att ha ett företag och att ha anställda som ska omfattas av försäkringar, avtal osv. Fakta i denna artikel är tagen från en artikel om assistans i Bohuslän på Assistansförmedling.se men samtliga punkter gäller oavsett var i landet man bor.


Publicerat

i

av

Etiketter: