Grunderna i sökmotoroptimering

Genom Internet är det idag möjligt för företag att nå ut till miljontals människor varje dag. Detta bidrar till hårdare konkurrens inte bara mellan lokala företag och butiker utan mot företag inom samma bransch över hela världen. För att klara detta krävs det att man syns bland de biljoner hemsidor på nätet. Det spelar ingen roll hur bra produkter eller tjänster ett företag har om kunderna inte hittar till hemsidan och det gamla uttrycker ”syns du inte, finns du inte” gör sig gällande. På Google sker flera sökningar varje dag och att synas högt bland sökmotorernas sökresultat är därför ett bra medel för att driva trafik till sin webbsida. För att hamna i toppresultatet krävs en sökmotoroptimerad hemsida.

Sökmotoroptimering handlar om de tekniker som som utförs som ska underlätta för Google att indexera sidan. Detta innefattar både att skriva och designa liksom att koda hemsidan på ett bra sätt. Det finns flera fördelar vad gäller sökmotoroptimering däribland att det är billigt och långsiktigt och dessutom är resultatet av optimeringen lätta att mäta. Däremot behöver man ha tålamod eftersom resultatet ibland inte visar sig förrän några månader efter optimeringen. Många menar att det organiska sökresultatet, det vill säga det som inte är köpta länkar hos Google, upplevs mer förtroendeingivande. Att placera sig högt upp bland sökresultaten ger därför ofta en större effekt än vad de oorganiska länkarna får. I snitt lägger man lite mer än en sekund på att läsa varje sökresultat, vilket innebär att den text som syns här måste vara relevant för både sökmotorn och den potentiella kunden.

White hat SEO

Arbetet brukar delas in i två delar som berör on-page och off-page metoder. On-page handlar om strukturella förbättringar och hur det textliga innehållet ska se ut. Med off-page avses det som inte är visuellt synligt på webbplatsen och därför sker utanför den egna hemsidan. Här brukar det talas om länkbyggen, något som är en betydande del för hemsidans ranking. Detta innebär att andra sidor länkar till webbplatsen i fråga. Dessa andra hemsidor ska ha god kvalitet i sig själv eftersom det väger tyngre. Likaså ska de vara relevanta för hemsidan i fråga. Tidigare har denna metod utnyttjats på oetiska sätt vilket drivit Google till att ständigt förbättra och utveckla sina algoritmer. Idag straffas alltså dem som nyttjar spamliknande metoder som därför inte syns bland sökträffarna. Dem som fokuserar på en etisk sökmotoroptimering, även kallad white hat SEO, har därför en godare chans för en lyckad optimering. Det är därför viktigt att hålla sig uppdaterad inom ämnet och arbeta utifrån Googles riktlinjer.


Publicerat

i

av

Etiketter: