Jämför företagslån gällande säkerhet

En av de mest fundamentala skillnaderna på olika företagslån är vilken säkerhet som banken kräver. Jämför företagslån utifrån följande nivåer.

Säkerhet i egendom – Ger lägst ränta

Storbankerna kräver nästan alltid att företagslån tecknas med säkerhet i egendom. Det betyder att denna egendom pantsätts på samma sätt som ett boende pantsätts vid bolån för en privatperson. Skillnaden är vad som kan användas som säkerhet.

 • Aktier
 • Fastigheter
 • Inventarier
 • Maskiner

Skulle företaget inte klara av att återbetala lånet kommer Kronofogden att sälja egendomen på exekutiv auktion. På detta sätt kan banken vara säker på att få in lånesumman.

Eftersom lån med säkerhet i egendom innebär en stor sannolikhet att banken kommer få tillbaka pengarna kan de erbjuda en låg ränta. Detta utifrån att räntan generellt speglar risken att låntagaren inte klarar av att återbetala beloppet. När en företagare jämför företagslån med säkerhet i egendom bör exempelvis följande punkter kontrolleras:

 • Vilken egendom kan pantsättas?
 • Vilken ränta erbjuds?
 • Kan räntan påverkas med lägre belåningsgrad?

Säkerhet i personlig borgen

Mindre företag har sällan egendom och inventarier till det värde som krävs för att belåning ska bli ett alternativ. Då finns istället möjligheten att skapa säkerhet via personlig borgen. Med personlig borgen menas att en privatperson ingår ett juridiskt avtal som säger att personen betalar hela lånebeloppet om företaget misslyckas följa låneavtalet. Att gå i borgen innebär därmed en stor personlig risk. Skulle ett företag exempelvis teckna ett lån på en miljon kronor och kort därefter gå i konkurs behöver privatpersoner återbetala nästan en miljon.

Jämför företagslån med personlig borgen utifrån:

 • Krävs hel eller partiell personlig borgen?
 • Kan flera personer dela på ansvaret?
 • Vilka kan gå i borgen för företaget?

Tredje alternativet är att inte ha någon säkerhet alls. En kreditupplysning genomförs och bedömning sker av företagets ekonomi. Det är sedan denna bedömning som är avgörande för om ansökan kommer att beviljas eller inte. Dessutom ligger bedömningen till grund för vilken ränta som erbjuds. Eftersom detta är det osäkraste alternativet kommer banken kompensera den högre risken med en högre ränta.

 • Lånesumma som kan beviljas
 • Ränta och månadskostnad
 • Kostnad i förhållande till andra alternativ

Oavsett vilket alternativ som väljs är det alltså viktigt att den som jämför företagslån är väl insatt i vad olika nivåer på säkerhet innebär. I värsta fall kan man bli betalningsskyldig på ett lån utan att ha varit medveten om risken som togs när lånet tecknades.


Publicerat

i

av

Etiketter: