Jobba som personlig assistent

Vill du jobba som personlig assistent? Då bör chansen vara stor att du hittar jobb då arbetsmarknaden generellt är god – även om möjligheterna att få jobb skiljer sig mellan olika delar av landet.

Personlig assistent genom Arbetsförmedlingen

Det första steget i jakten på jobbet är besöka arbetsförmedlingen. På deras hemsida listas lediga tjänster men det finns även en fördel att skriva in sig på arbetsförmedlingen och därigenom få en kontaktperson där. Bland annat krävs det att man är inskriven för att A-kassan ska betala ut eventuell ersättning. En fördel med arbetsförmedlingen är att de har samarbete med det lokala näringslivet och därigenom både kan erbjuda kurser och utbildningstillfällen samt jobb som inte alltid listas offentligt. Den personliga handläggaren kan därmed erbjuda dig vägar till jobb utifrån dina behov.

Coach och aktiv praktik

På de flesta orter finns ett flertal privata företag som jobbar med att slussa in personer på arbetsmarknaden. De kan ha något olika inriktning vilket gör att man kan kontakta flera av dessa för att se vilka som jobbar på ett sätt som passar bäst. Exempelvis kan det finnas specialkompetens för vissa handikapp eller många anställda som kan ett speciellt språk. Även dessa företag har samarbete med assistansföretag och andra vårdföretag vilket betyder att detta kan vara en väg att gå för att få jobb som personlig assistent.

Ta kontakt direkt

Oavsett om ett vårdföretag annonserar ut lediga tjänster eller inte så bör de alltid kontaktas direkt. Detta inte minst om du har möjlighet att börja med att jobba som timvikarie. Fördelen med att söka jobb som timvikarie är att någon utbildning inte krävs och att man kan känna på arbetet under kortare tid. Dessutom får man chansen att visa vad man ”går för” och därmed öka sina chanser när en ledig tjänst dyker upp.

Personliga kontakter

Även om det finns företag och instanser i samhället som hjälper dig att hitta jobb så väger personliga kontakter allra tyngst. Statistik pekar på att personliga kontaktar är den allra viktigaste vägen till jobb då de flesta får sitt första jobb utifrån detta. Börja alltså med att prata med vänner och bekanta som jobbar som personlig assistent. Kanske är jobbet närmare än vad du från början trott.

Här finns en rad information om vad det kan innebära att verka inom personlig assistans.


Publicerat

i

av

Etiketter: