MALMÖ: Anlita konsult för besiktning vid relining?

När relining ska utföras anlitas ofta en oberoende konsult som genomför besiktning under och efter arbetets gång. Dessa företag kan generellt erbjuda en rad tjänster olika tjänster – utan att själva utföra själva renoveringen. Nedan visas vad dessa företag erbjuder för tjänster och hur auktoriserade företag i Malmö kan hittas.

Reliningkonsult – Från projektledning till besiktning

En reliningkonsult hjälper fastighetsägaren med en rad tjänster. Exempelvis:

 • Fri rådgivning
  Flera företag i Malmö erbjuder fri rådgivning. Det innebär att personal kan komma till fastighetsägaren för att diskutera vilket behov som finns och komma med förslag på upplägg.
 • Förstudie
  En förstudie är en besiktning av nuvarande stammar för att kunna avgöra vilket skick de är i. Detta ligger sedan till grund för om relining bör utföras, om det krävs ett stambyte eller om det går att avvakta några år. Förstudien svarar därmed på frågan om hur statusen är på stammarna.
 • Projektledning
  Stamrenovering är ett mycket komplext projekt och många fastighetsägare söker därför hjälp under hela denna process. Med projektledning kan enkonsult ta ansvar för behovsunderlag, offerter, ledning och besiktning.
 • Inspektion på plats
  Företagen kan även bokas in för inspektion av renoveringen efter att en relining har slutförts.
 • Besiktning av filmer
  Besiktning kan även ske av filmer på distans. Dessa skickas då till konsulten som noggrant går igenom filmen för att kunna godkänna det arbete som är utfört.

BRiF certifierade i Malmö – För besiktning, relining m.m.

BRiF är en förkortning för Branschföreningen Relining i Fastigheter. Det är alltså en branschförening som företag kan ansluta sig till och bli certifierade. Föreningen grundades 2009 och dess medlemmar är på något sätt inriktade mot relining. Det kan vara entreprenörer likväl som kontrollanter och leverantörer. Att ett företag är BRIF certifierat innebär därmed att de åtagit sig att följa de branschregler som föreningen har upprättat. Medlemmar får även utbildning och ett starkt nätverk av andra företag inom branschen.

Anslutna företag i Malmö kan enkelt kontrolleras genom att Brif.se besöks varpå undersidan ”Medlemmar” nås från menyn. Där finns medlemmarna sorterade efter Entreprenörer, Leverantörer och Konsulter/Besiktning. Filtrering kan ske så att exempelvis bara företag i Malmö, som utför besiktning visas. I detta fall väljs området (Södra Sverige) då sökfunktionen inte är bunden till städer utan snarare landsområden.


Publicerat

i

av

Etiketter: