Miljövänlig Fastighetsskötsel

Att ta hand om de fastigheter man förfogar över är för de flesta en självklarhet. Varje fastighetsinvestering kommer med en kalkyl på hur man skall finansiera och kommersialisera densamma. Om man inte är noga med drift av fastigheten och dess tomt, kan värdet snabbt komma att påverkas. Affären riskerar då betydligt längre ROI och kan till och med utgöra viss risk sett till det kapital man har att investera. Den som vill förvissa sig om att huset i fråga får en så bra skötsel som möjligt kan ta in extern fastighetsförvaltning. På så vis har man en part att vända sig till som hela tiden uppmärksammar brister, behov och som ser till att allting sköts på ett fackmannamässigt sätt. Begreppet miljövänlig fastighetsskötsel har för många kommit att bli synonymt med ett större CSR vilket kan inge förtroende. Att satsa på miljövänlig fastighetsskötsel är dock inte bara någonting som hör till marknadsföringsområdet utan en ansats att faktiskt göra skillnad!

Förnyelsebar och resurssnål drift

När det kommer till fastigheter finns det många sätt att göra samma sak. Vi har i samhället kunnat se hur uppvärmningstekniken gått från olja till direktverkande el, bergvärme, fjärrvärme och vatten. Detta är ett bra exempel på hur man kan vinna i det långa loppet både miljöorienterat och i fråga om ekonomi. Förvisso kommer exempelvis bergvärme med en initial kostnad för installation. När väl detta är klart, kan man dock njuta av miljövänlig och billig energi under många år framöver. Just i fråga om bergvärme kan man även höja värdet på fastigheten genom att ha anpassat denna till grön energi.

När det gäller miljövänlig fastighetsskötsel är det sällan en fråga om ren energieffektivisering. Det handlar istället om allt ifrån skötsel av grönytor till renoveringsarbeten och stöd vid inköp. Företag som följer sina egna råd kan många gånger ha en betydligt större trovärdighet och detta gäller även inom fastighetsskötsel. Detta företag har en rad tjänster inom miljövänlig fastighetsskötsel och tillämpar själva alla sina metoder internt. Detta innebär bland annat att de alstrar energi till sina arbetsredskap genom paneler på kontoret. De kan därför också erbjuda fastighetsägare en tjänst som är miljövänlig från ax till limpa kort sagt.


Publicerat

i

av

Etiketter: