Stambyten – vem tar ansvar om det blir fel?

Stambyten är en stor affär och många är oroliga för att saker kan gå fel. Om något går fel så kan det innebära komplicerade juridiska situationer. Det bästa är att förebygga problem genom att genomföra en gedigen process innan stambyten genomförs. Ta hjälp av en jurist om ni inte har kompetensen i er förening.

Vad händer med stambyten som går fel? Vems är ansvaret om det till exempel uppstår en vattenläcka under arbetet som orsakar stora skador? Eller tänk om det uppstår skador flera år efter att stambytet är avslutat? Här kommer några riktlinjer om vad som brukar gälla vid dessa fall.

Stambyte reglerat i avtal

Det är i normala fall bostadsrättsföreningen som har ingått avtal med den firma eller entreprenör som genomförde arbetet. Du som boende ska därför i första hand vända dig till din förening med dina klagomål. Därefter är det föreningens ansvar att försöka få företaget som genomför stambyten att ta ansvar om de var de som orsakat problemet. Det låter ju relativt enkelt eller hur, men det kan finnas komplicerande faktorer. Vad händer till exempel om föreningen har gjort ett dåligt val av entreprenör? Kan du som medlem då kräva förening på ansvar? Vad händer om föreningen inte vill kräva entreprenören på ansvar? Om saker blir riktigt komplicerat kan det vara en god idé att anlita en bostadsjurist.

Engagera dig i bostadsrättsföreningen

Om du är medlem i en bostadsrättsförening är det viktigt att du engagerar dig på ett tidigt stadium. Se till att ni upphandlar en seriös firma som genomför stambytet, det är det säkraste kortet för att arbetet ska bli väl genomfört och för att du ska slippa problem i framtiden. En bostadsrättsförening är medlemstyrd och beslutet som fattas där blir inte bättre än sina medlemmar. Ta ditt ansvar och se till att eventuella stambyten blir bra genomförda. Om ni behöver stöd i processen med att begära in offerter och skriva avtal så kan ni ta hjälp av en jurist som bevakar föreningen intressen. Om ni har medlemmar som inte vill delta i stambytet kan en jurist hjälpa er att hantera dessa.


Publicerat

i

av

Etiketter: