Tvingande regler för kör- och vilotider

För den som utbildar sig till lastbilschaufför med flera yrken inom transport, är kör- och vilotider förmodligen inte ett okänt begrepp. Det finns en uppsättning villkor som gäller för alla åkerier och transportorganisationer i EU och EES. I de förordningar som utarbetats har man enats om åtskilliga variabler. Några exempel på dessa är:

  • Körtid under en dag
  • Sammanhängande körtid
  • Vilotider
  • Veckobegränsningar av körtid

Genom att hålla dessa regler strikt, kan man som företag värna sina anställdas arbetsmiljö samtidigt som man gör sitt bästa för att undvika onödiga risker.

Kör- och vilotider som konkurrensfråga

Det finns alltid en risk med att införa denna typ av förordningar sett till konkurrensvillkor. Det finns många nationer som inte följer de riktlinjer för kör- och vilotider som gäller inom EU. Svenska åkerier har därmed andra konkurrensvillkor. Fördelen är dock tydlig! Man minimerar olycksrisken drastiskt genom att hålla på maxtider och vilorutiner. Det ökar säkerheten på vägarna och innebär väsentligt förbättrade villkor för den som sitter bakom ratten.

I syfte att komma tillrätta med frågan om konkurrens, har man gemensamma regler för EU och EES. I och med den fria rörligheten av varor och tjänster som gäller inom EU, är det vanligt att man korsar gränser under en arbetsvecka. Till följd av de gemensamma reglerna är det inget land som har en stor fördel gentemot övriga. För den som går en utbildning finns åtskilliga verktyg att ta hjälp av för att hålla de rutiner som gäller. De företag som jobbar inom transport kan också på ett bättre sätt se till att reglerna följs och att ingen chaufför kör allt får långa sammanhängande pass.

Kör- och vilotider har flexibilitet

När det gäller att sätta regler för en hel yrkesgrupp behöver det finnas viss flexibilitet. Ett system med rigida ramar kan snabbt ifrågasättas då det blir svårt att följa. I förordningarna som gäller kör- och vilotider är det därför inbyggt vissa justeringar som öppnar för möjligheten att lösa situationer som kan försvåra arbetet. Det handlar bland annat om att man kan frångå taket för körtid. Det får dock inte ske för ofta!


Publicerat

i

av

Etiketter: