Vad innebär ett stambyte?

Begreppet stambyte är bekant för många men det är också många som inte vet vad det faktiskt betyder eller innebär. Stammen i ett hus utgörs av rör och ledningar som transporterar vatten och när dessa är gamla och behöver bytas ut säger man att det är ett stambyte. Det är ett enormt jobb som kräver yrkeskunnighet och det är minst sagt en viktig åtgärd för att hålla byggnaden i gott skick.

Stort och tidskrävande jobb

Ett stambyte innebär ett enormt jobb som både tar väldigt lång tid och kostar väldigt mycket pengar. Dock är det nödvändigt för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att genomföra den här typen av jobb eftersom dåliga ledningar kan orsaka stora problem i hela byggnaden. Och eftersom ledningar och rör ofta ligger under golv och inuti väggar krävs först ett stort rivningsarbete för att kunna avlägsna det gamla materialet och sedan sätta dit nytt.

Ett stambyte innebär alltså att man behöver riva upp det tätskikt som finns i ett badrum, vilket i sin tur innebär en ganska omfattande renovering. I just ett badrum finns regler vad gäller just tätskikten och därför är det inte ovanligt att man gör om hela rummet i samband med ett stambyte. Även i köket kan man behöva riva upp vissa delar för att komma åt rör och ledningar som ska bytas men det krävs dock inte samma stora arbete som i ett badrum.

Hur ofta behöver man byta stammar?

Ett stambyte är dock inget som behöver genomföras särskilt ofta. Material och kvalitet påverkar givetvis livslängden för stammarna men generellt håller både vatten- och avloppsledningar i en byggnad upp emot 40–50 år. Trots det är det många fastighetsägare som drar sig för att ta tag i den här åtgärden, både för att det kostar väldigt mycket pengar och för att det tar så lång tid. Givetvis blir även dom boende drabbade av arbetet men med tanke på att det förbättrar fastighetens skick avsevärt är det en bra och dessutom nödvändig investering.

Tappvatten och avfallsvatten transporteras i mängder till och från dom flesta typer av byggnader och det är inte så konstigt att rör och ledningar förr eller senare behöver bytas ut. Arbetet innebär som sagt väldigt mycket gjort men bör också ses som en investering. Hyresgästerna ”får” dessutom ett helt nytt badrum vilket ofta är avgörande för värdet.


Publicerat

i

av

Etiketter: