Varför välja en interim produktionschef?

En interim produktionschef kan bli aktuell vid längre sjukskrivning, dödsfall, stort förändringsarbete eller expansion. En chef som under en viss period tar över verksamheten och driver den framåt. Men det är inte bara som en ”tillfällig chef” som lösningen med interimchef ska ses. Det finns även tydliga fördelar med att välja en interim produktionschef via Brightmill och deras nätverkmot att anställa någon inom företaget för denna post.

En interim produktionschef ser med utifrån perspektiv

Att anställa en interim produktionschef innebär att en person kommer med ett helt nytt perspektiv. Personen är inte insatt i rutiner, personalfrågor eller konflikter på arbetsplatsen. Chefen kommer in som ett ”blankt blad” vilket är grunden för att kunna genomföra de förändringar som behövs. Många gånger har dessa chefer ett bredare perspektiv eftersom de har erfarenhet från flera olika uppdrag – inom flera olika branscher. Det är extremt lätt att fastna i gamla tankemönster och utgå från att allt ska ske som alltid tidigare – men så behöver det inte vara.

  • Nya perspektiv
  • Vågar ”röra om i grytan”
  • Erfarenhet från andra verksamheter

Skapar sig en snabb överblick

Ett karaktärsdrag hos en interim produktionschef är att snabbt skapa sig en överblick över företaget, dess produkter och produktion. Det är ett arbetssätt som krävs för att snabbt kunna sätta sig in i verksamheten och komma igång med arbetet. Därmed är det ett arbetssätt som många chefer inte behöver utgå ifrån i det vardagliga arbetet.

Inte där för att stanna…

Den stora skillnaden mellan en ordinarie produktionschef och en interim produktionschef är tidsperspektivet. En interimchef jobbar under en viss period, oftast en övergångsperiod. Därmed blir även förhållningssättet olika mot en person som förväntas jobba flera år på samma ställe. Ibland kan det därmed vara bra att ta in en interim produktionschef för att nya perspektiv och nya förhållningssätt ska kunna appliceras.

Samtidigt finns varken karriärskrav eller krav från andra chefer. Uppdraget ska utföras utifrån arbetsbeskrivningen – inte något mer.

Extra viktigt med förtroende

Många ser interimchefer som personer som ”kommer in och styr och ställer”. De är inte insatt i verksamheten men väljer ändå att ställa tydliga krav. Men den attityden fungerar sällan i Sverige. Istället är det precis tvärtom. Dessa chefer har en kort period på sig att skapa förtroende och genomföra sitt jobb. Därmed måste ett mycket stort fokus ligga på just personalvård och kommunikation med dem.


Publicerat

i

av

Etiketter: